Крайният срок за подаване на проектни предложения по Подрезултат 1.2 е до 17:30 ч на 16 юни 2021 г.

14-06-2021 21:58

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, сътрудничество и наследство“ напомня на всички потенциални кандидати, че наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.

Проектните предложения се подават единствено чрез системата ИСУН 2020 до 17:30 ч. (българско време - UTC+2) на 16 юни 2021 г. (сряда). При подаване на Формуляра за кандидатстване системата генерира номер на проектното предложение и регистрира точната дата и час на подаване.