Краен срок за разяснения по поканата по Резултат 3

04-11-2021 13:46

Програмният оператор по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ напомня, че съгласно Насоките за кандидатстване, въпроси по обявената Покана по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ ще се приемат до 09 ноември 2021 г. включително.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4

Проектни предложения могат да се подават до 17.30 ч. на 29.11.2021 г.