Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

Договорът по проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ бе подписан от Десислава Иванова, директор на РБ
Договорът по проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ бе подписан от Десислава Иванова, директор на РБ "Михалаки Георгиев" - Видин, Силвия Павлова, директор на РБ "Христо Ботев" - Враца и от Весела Кондакова, зам.-министър на културата и ръководител на ПО.
10-08-2021 15:07

           „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ е заглавието на още едно от одобрените за финансиране предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Бенефициент е Регионална библиотека Михалаки Георгиев – град Видин.

            Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” има за цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и партньора Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в мисията за създаването на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито. Авторите се ръководят от идеята за повишаване привлекателността на библиотечните услуги чрез достигане до публики на място, прилагане на оригинални методи в културното предприемачество в отдалечени райони с население с ограничен ресурс за достъп до културни продукти, включително представители на малцинствената общност.

            Проектът се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация за въздействие върху публики с цел популяризиране на местни автори и произведения и привличане на последователи, читатели и потребители на културни продукти. Другата основна цел е изграждането на нови модели за стимулиране интереса към традиционното четене на книги чрез използване на традиционни и дигитални способи и облачни технологии за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

            В реализацията на проекта са заложени логически свързани помежду си дейности:

            - Създаване и представяне на нов културно-информационен атракцион на открито „Пътуваща сцена – на припек и на сенка”

Културният продукт-атракция ще представлява пътуваща сцена и ще се реализира чрез електрическо мобилно съоръжение от закрит тип, което ще бъде оборудвано с книги, рафтове за книги, презентационен сет и работно място за регистриране на потребители и заемане на литература. Продуктът е предназначен за открити пространства и ще служи за предоставяне на традиционни и онлайн срещи със съвременни автори и популяризиране на техни произведения, обърнати към местните общности. За изпълнение на дейността ще бъдат разработени пилотни литературни маршрути, които ще включват импровизирани спирки в извънградски зони и малки населени места, където ще бъде представен новият културно-информационнен продукт.

           - Създаване на уеб базирана платформа .BOOK IT. за свободен публичен достъп до култура и обмен на информация в областта на литературата

Платформата ще представя съвременни автори пред широк кръг потребители и ще бъде разработена на три езика - български, английски и норвежки. Това от своя страна ще позволи превръщането ѝ в интерактивна културно-информационна мрежа за достъп до нови съвременни литературни издания и обмен на информация в областта на литературата.

            - Провеждане на международен уъркшоп „Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“

В рамките на двудневния уъркшоп ще бъдат създадени различни и новаторски комуникационни канали, които да привличат нови публики и същевременно да влияят на всеки индивид поотделно по уникален и интерактивен начин. Участие в събитието ще вземат служители в библиотеките и други културни оператори, творци, издатели, медии и др.

           - Разработване и изпълнение на стратегия за устойчиво привличане на публика чрез иновативни съвременни библиотечни услуги и достъп до култура

В рамките на дейността се предвижда разработване и изпълнение на устойчива стратегия за привличане на нови публики, които да обхванат извънградските централни зони и малките населени места, както и достигането до публики с ограничен достъп до култура като ромската общност, хора в неравностойно положение и други в Северозападния регион – областите Видин, Враца и Монтана.

         - Организиране и провеждане на демострационна арт-инсталация: „Книжни фиорди“

Артистичната  инсталация спектакъл „Книжни фиорди“ има демонстрационен характер. Пред публика ще се представят от артисти и дизайнери нови конструкторски техники и решения, които синтезират различни видове изкуства. В демонстрационната звуково-светлинна арт инсталация ще се включат творци и дизайнери от България и Норвегия, както и участници в различни артистични групи и работилници от областните градове на Северозападна България.

        - Обмен на добри практики и ноу-хау за развитие на публики в Норвегия и България

Ще бъде организирано посещение на група от България в Норвегия. Основна цел на обмена е чрез жива връзка да се обсъди концепцията за изпълнение на съвместните дейности, да се обмени опит по отношение на работа в областта на културата и по-конкретно да се събере информация за съвременни автори от Норвегия и организирането и провеждането на литературни събития.

       - Повишаване капацитета на административния и експертен персонал за създаване и популяризиране на съвременни литературни продукти чрез провеждане на обучения.

Предвижда се да се подобрят уменията на библиотечния персонал за разработване и представяне на атрактивни презентации за популяризиране на събития и каузи, изграждане на умения за публично говорене и успешно позициониране на културните институции пред бъдещи партньори и спонсори, както и подобряване на комуникационни умения, планиране и структуриране на цялостното провеждане на събитие.

            На 16 август 2021 г., понеделник, от 10:00 ч. в Център за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", гр. Видин ще се проведе начална пресконференция по Проект BGCULTURE-2.001-0056-C01 "Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия". Ще бъдат поканени медии и заинтересовани лица, както и представители на общинската администрация във Видин и Враца.

 

Проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Регионална библиотека Михалаки Георгиев – град Видин с партньор Регионална библиотека Христо Ботев – град Враца.

 

*Програмният оператор ще представя на сайта www.eeagrants.bg и във Фейсбук резюмета на всички одобрени за финансиране проекти по Първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.