Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София

27-07-2021 13:54

Нов живот на покрайнините на София ще вдъхне иновативният театрален комедиен спектакъл „Убийствен полет – спектакъл с избори“. Проектът е сред одобрените за финансиране по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Бенефициент на проекта е Сдружение „От сърце към сърце“.

Въздействието на пиесата и новаторската ѝ визия се гарантират от опита на партньора - един от най-дейните културни предприемачи в Норвегия – Culture breaks borders. Съвместно ще осъществят творческо преплитане на различни изкуства – театър, танц, музика.

Спектакълът е режисьорски дебют на актьора Георги Къркеланов, а сценарият е театрален дебют на телевизионния сценарист Теньо Гогов. В ролите ще видим актьорите: Даяна Ханджиева, Тони Карабашев, Аделина Петрова, Иван Станчев, Станка Велинова, Васил Бовянски, Галина Бонева.

Планира се представянето на 10 представления в София и 25 пътуващи представления. За да достигне спектакълът и посланията му до възможно най-широк кръг от хора, се планира активна артистична кампания за популяризирането му. 

„Убийствен полет – спектакъл с избори” е 90-минутен спектакъл, който представя истории от битието на представители на различни социални слоеве и европейски култури. При всяка една от тях главният герой е поставен пред избор. Публиката определя какво решение да вземе героят и според този избор актьорите представят една от двете подготвени сюжетни линии за всяка от историите. Сюжетът се заплита и взетият избор поставя героите в трагични и комични ситуации, които предават мощни послания към публиката за избор на това, което е добро и справедливо. След финала на всяко представление, актьорите ще избират доброволци, които в продължение на два месеца да репетират и да представят същия спектакъл или откъс от него пред свои съграждани и приятели.

Амбицията на авторите е да се постигне ново ниво в българския театър чрез заимстване от примера на Норвегия.

Чрез представянето на забавен, стойностен спектакъл с интерактивно участие на публиката, Сдружение „От сърце към сърце“ се стреми да повиши популяризирането на съвременното сценично изкуство, възстановяването на културните традиции, възраждането на вродения човешки интерес към душевното богатство, представено на сцена. За да даде достъп на максимален брой хора до изкуство и посланията на спектакъла, зрителите ще могат да го гледат срещу символичната цена от 1 лв.

Проектът бе представен на пресконференция, състояла се в понеделник, 26 юли 2021 г., а актьорите вече работят над ролите, в които ще се превъплътят. 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, и в частност Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, цели да увеличи достъпа на хората до изкуства и култура с фокус извън градския център и в малките населени места. Проектът си поставя за цел привличането на нови публики.

Проект BGCULTURE-2.001-0018 „Спектакъл Избори: укрепване на ценностите в обществото чрез съвременно творчество“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „От сърце към сърце (България) и Culture Breaks Borders, (Кралство Норвегия).

 

*Програмният оператор ще представя на сайта www.eeagrants.bg и във Фейсбук резюмета на всички одобрени за финансиране проекти по Първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.