Иновационни техонологии в Етнографския музей в Стария Несебър

13-02-2023 04:30

На 13.02.2023 г. в Артиум център, гр. Несебър се проведе пресконференция за представяне на проект „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Ръководителят на проекта – г-жа Галина Бабева запозна присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост с основните цели на проекта и планираните дейности.

След приключване на реставрационните дейности по сградата – недвижима културна ценност, ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи (акустика и мултимедия) и ще се създаде и изложи по нов начин постоянна етнографска експозиция, която чрез въведените иновативни технологии ще привлича нова и разнообразна публика.

Съпътстващи дейности към проекта са още провеждане на тематично обучение за ръководния и експертен персонал на музей „Старинен Несебър“ в областта на културното наследство, разработване на предприемачески план за бъдещото развитие на музея, провеждане на научно-практическа конференция на тема "Музеология на 21-ви век",  осигуряване на необходимата публичност и визуализация.

Бенефициент по проекта е Община Несебър, финансовата помощ е в размер на 765 861,97 лв., а крайният срок за реализация е до 30.04.2024 г.