Градската художествена галерия представи нова техника и нов специализиран кът, посветен на реставраторската работа

24-10-2023 16:08

Реставраторите от Ателието за реставрация и консервация на Градската художествена галерия в Пловдив - Марина Караиванова, Марин Бекирски и Славена Зяпкова, заедно с уредникът и дизайнер Милена Китипова, представиха днес пред медии и публика презентация за основните принципи при реставрацията на картини и икони, както и за специализираните материали, химикали и уреди, използвани в ателието, където се възстановява първоначалния блясък на художествени произведения от богатия фонд на галерията.

Поводът за събитието, което се проведе в Постоянна експозиция на ГХГ на ул. „Съборна“ в Стария град, построена по проект на Йосиф Шнитер, бе обособения специализиран кът, създаден по проекта на община Пловдив „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. В него посетителите могат да научат повече за непрекъснатите грижи, които екипът полага за консервацията и реставрацията на богатото културно наследство, съхранявано от галерията. На монитор в новия кът се прожектира филм за етапите, през които преминават специалистите, когато спасяват различни произведения на изкуството, като мястото е оформено още с фотографии и кратък пояснителен текст.

Представена бе и новата техника - монитори, таблети и интерактивни станции, с която ГХГ - Пловдив се оборудва по проект „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Освен в новия кът, един от мониторите се използва за представяне на произведения на съвременни автори във видео формат. Таблетите ще се използват за интерактивно представяне на експонатите в експозиция “Икони”.

Пловдивската художествена галерия е една от малкото в България, които имат собствено реставраторско ателие. То бе открито през 2019 г. в къщата на експозиция „Георги Божилов-Слона”, а понастоящем се помещава в широко и комфортно пространство в сградата  на изложбена зала „2019” на ул. Гладстон“. Реставрацията и консервацията са пряко свързани с опазване на културното наследство. Галерията съхранява в своя фонд разнообразни произведения на изобразителното изкуство – картини, скулптури, графики, икони и други. Всяко едно от тях се нуждае от непрекъсната грижа, за да се съхрани и запаси във времето. Работата на реставраторите изисква индивидуален подход към отделните обекти, съобразен с конкретния материал, техника и размери. Основни етапи в работата по една картина са почистване, укрепване, преопъване на платното на нова подрамка, сваляне на стар лак, попълване на липси с китове и ретуши, ново полагане на краен лак. Обектите за реставрация не са само картини. В реставраторското ателие се реставрират икони, произведения от керамика, камък, дърво, гипс, хартия, текстил, рамки на картини, постаменти и други. Реставраторите документират всеки етап от работата си като се стараят да използват обратими материали, защото в бъдеще може да се окаже, че има нови и още по-съвременни технологии за възстановяване.

Проектът №BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на община Пловдив се реализира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” 2014-2021 г. чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Общата му стойност е 781 550 лева и трябва да приключи до 30. 04. 2024 г. Освен ГХГ– Пловдив, в проекта участват също Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“.

Продължават дейностите по изготвянето на предприемачески план, с който ще бъде подпомогната работата на седемте институции в привличането на повече публика. Целта е чрез създаване на нови предприемачески идеи да се генерират приходи впоследствие, разказа ръководителят на проекта Петя Щерева. До началото на следващата година трябва да е готово и мобилното приложение, тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Под формата на игра ще бъдат обживявани отделни артефакти, играта ще провокира посетителите да разглеждат повече обекти, да отговарят на въпроси, да търсят съкровища в тях.

За всички победители в играта през мобилното приложение ще има награди -  малки и големи, от сувенири до такива, свързани със семейно забавление.

По проекта в институциите се обновят и ревитализират помещения, закупуват се витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите.

Съвсем скоро предстои монтирането на климатична инсталация във фондохранилището на Библиотека “Борис Дякович“ на Археологическия музей, което ще даде достъп на публиката. Монтира се ново осветление в залата за временни изложби и залата на християнската гробница със стенописи от първата половина на IV в.