Фолклорен спектакъл представя традициите, обединяващи България и Норвегия

21-10-2021 10:42

Малки градчета и села от Кърджалийска област ще се превърнат в сцена, обединяваща традициите на България и Норвегия. Фолклорно представление, представящо песенното и танцово богатство, природните забележителности, спецификите на шестте основни фолклорни области у нас – Шопска, Северняшка, Добруджанска, Македонска, Тракийска и Родопска, ще бъде осъществено по проект „Традициите ни обединяват”, изпълняван по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В палитрата от музика и танци ще бъдат включени и изпълнения на ромите и турците, живеещи в България, както и песни и танци от Норвегия. Идеята е на Народно читалище „Обединение 1913” от гр. Кърджали, а партньорът е BJERKAKER LEARNING LAB от Осло, Норвегия.

Читалищата в Момчилград, Джебел, Ардино, Крумовград, Кърджали и в селата Черноочене, Кирково, Мост, Момчиловци и Куртово Конаре ще се превърнат в сцена за традиционни песни и танци. Публика на представленията ще бъдат учениците в началните училища и представителите на общностите в Кърджалийска област.

Целта на спектакъла е да покаже общите традиции и фолклор на различните етноси, които живеят в България, и народите, населяващи Европа. По този начин ще се подпомогне приемането на различията и ще се засили усещането за общност в общия европейски дом.

На публиката ще бъдат представени фолклорните области на България с характерните им носии, песни и танци. След представянето на всяка област, децата от публиката ще могат да изиграят заедно с танцьорите представените им танци. В програмата намират място и викторини и забавни игри, свързани с материалите за българския, ромския, турския и норвежкия фолклор и традиции, включени в спектакъла. Всички материали ще бъдат подбрани така, че да привличат интереса на децата и ще бъдат представени на достъпен за тях език и по иновативен начин. В края на проекта спектакълът ще бъде представен и в град Осло, Норвегия.

В НЧ „Обединение 1913“ ще бъде създадена детска школа за изработване на кукли с народни носии и традиционни маски. Петнадесет деца ще се обучават в изработване на кукли български, ромски, турски и норвежки носии. В училищата ще се изработват и кукерски маски от България и маски от Норвегия. В процеса на обучението децата ще се запознаят с разнообразието на българските носии от различните етнографски области, със спецификата на цветовете, тъканите и материалите, както и с традициите в изработването на маски в България и Норвегия. Децата ще изработят кукли, които ще бъдат представени в пътуваща изложба в населените места, в които ще бъде представен спектакълът. След приключване на проекта, изложбата ще бъде представена в залите на НЧ „Обединение 1913“.

Поради епидимиологичната обстановка в страната изпълнението на проекта бе отложено с една година и се очаква да стартира през м. април 2022 година.