Екипът на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" участва в годишната среща на Програмните оператори по култура

20-11-2020 15:10

   Екипът на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" участва в годишната среща на Програмните оператори по култура, подкрепени чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Събитието се проведе изцяло онлайн заради наложените в цяла Европа противоепидемични мерки.

   От страна на екипа на "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" бе представен напредъкът по Програмата, както и оценка на въздействието на пандемията до момента.

   По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са изправени културните оператори в различните държави и какви мерки биха могли да се предприемат за противодействие от страна на Програмните оператори.

   На срещата присъстваха програмни оператори от Литва, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и представители на Офиса на Финансовия механизъм, Фонда за двустранни отношения, както и на партньорските организации от Норвегия и Лихтенщайн.