58 организации участваха в информационния ден по Поканата за подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства

08-10-2021 13:33

58 организации в сферата на културата от цялата страна участваха в информационния ден по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“.

            Екипът на Програмния оператор даде разяснения относно подаването на проектните предложения по време на информационен ден, който се състоя днес, 08 октомври 2021 г. Целта на събитието бе да подпомогне процеса на изготвяне на проектни предложения в пряк диалог със заинтересованите страни. Поради противоепидемичните мерки срещата се проведе във формат на видеоконферентна връзка и премина при засилен интерес от страна на потенциалните кандидати.

                По време на срещата бе представена и презентация за програмата и условията на конкретната Покана, която бе отворена за кандидатстване на 27 август 2021 г. „Надяваме се тази покана да достигне до повече хора и да бъде полезна“, заяви г-жа Силва Хачерян, експерт в екипа на ПО и началник на отдел „Регионални дейности“ в Министерството на културата.

            Основните цели на Резултат 3 са: да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и да привлече нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп; да ангажира мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства; да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

            Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

            Ще бъдат подкрепени проекти на обща стойност 1 300 000 евро, като максималният и минималният размер съответно са 75 000 и 25 000 евро за проект.

            Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4

           Проектни предложения могат да се подават до 17.30 ч. на 29.11.2021 г.