4 изкуства представят най-доброто от ромската култура

Снимка: eealibrary.org
Снимка: eealibrary.org
09-03-2023 11:48

Творчески изяви на деца от ромски произход, турне на детски спектакъл с участието на танцова, театрална и музикална група, изложба от ателие за рисуване, национален литературен конкурс, издаване на книга и провеждане на семинар за обмяна на опит и добри практики по отношение начините за привличане на нови публики предвиждат с реализирането на проекта „4 по-добри изкуства - писане, рисуване, танци и театър“ от Сдружение „За по-добро бъдеще“. Идеята на екипа на неправителствената организация за популяризиране културата и изкуството на ромите сред широката общественост на национално ниво, за създаване на художествено-творчески продукти от малцинството и разпространението му ще се осъществи с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и в партньорство със Сдружение „Ресурсен център за европейско сътрудничество“.

Сред основните цели при реализацията на проекта е привличане на нови публики към техните инициативи и ангажиране на мнозинството и малцинствата чрез изграждане на нови творчески пространства за междукултурен диалог, себеизразяване и споделяне.

Предвидено е провеждането на културни събития, художествени и сценични изяви на деца от малцинствени групи в периферни райони в Пернишка, Ловешка и Пазарджишка области. Ще се популяризират и визуализират създадените творчески продукти в малцинствената общност, но в същото време с цел преодоляване на изолираността ще се достигне и до широката публика в отдалечени малки населени места. Колоритността, високата артистична стойност и позитивен заряд на предвидените събития ще пробуди периферията и ще провокира нови публики към изкуството и културния живот в страната.

Планирани са комплекс от творчески изяви на деца от ромски произход. Под формата на турне ще бъде представен комбиниран детски спектакъл с участието на танцова, театрална и музикална трупа.  Събитията ще бъдат съпроводени с пътуваща изложба от творби на ромските децата от Шокаритет ателие. Ще бъде организиран Национален литературен конкурс за деца и младежи от ромски произход, а в резултат ще бъде издадена Книга-сборник с творбите. Проектът предвижда и практически семинар за обмяна на опит и добри практики по отношение начините за привличане на нови публики.

Акцент в изпълнението на проекта е основано на четирите изкуства: писане, рисуване, танци и театър. Съчетаването на различните творчески дейности допълва палитрата от умения на целевите групи, повишава увереността и самочувствието им, като им предоставя разнообразни възможности за себеизразяване и споделяне. Проектът ще даде възможност на ромските деца да рисуват във всички нюанси на спектъра и да създават разнообразно културно наследство в бъдеще. Екипът се стреми към достигане до отдалечени територии, които да гарантират устойчива трансформация, която се възприема не като далечна цел, а като дълготраен процес и постоянен начин на работа. Планираните обучения и развитието на умения у всички ангажирани в процеса на изпълнение на дейностите създава приобщаващи общества и спомага за осъществяване на прехода от мултикултурно към междукултурно общество.