200 ромски младежи от Синдел и Игнатиево ще изучават изкуства и ще правят училищно радио

26-04-2023 11:50

200 младежи от село Синдел и град Игнатиево са целевата група на проект „Kултурният свят достига до всички“ за популяризиране културата и изкуството на ромите от Североизточна България. На възпитаниците от училищата - СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Синдел и СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Игнатиево ще помагат 10 учители и 5 артисти, професионалисти в различни жанрове на изкуството. Това разказа Светла Панева – ръководител на Сдружение „Наш свят“, неправителствена организация, която в последните 10 години работи с млади хора от етническите общества, по време на пресконференция за представянето на проекта.

Проектът, който се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, предвижда сформиране на пет творчески ателиета във всяко населено място. Те ще включват: театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография, фотография и приложни изкуства. Участниците в ателиетата ще усвояват различни техники и материали за подготовка за декори за сцена, костюми, рецитиране на стихотворения, театрални етюди, солфеж, етнически и фолклорни песни.

Застъпени са също така: пътуващ фестивал, спектакъл "Аз съм - Аз мога", аудио-визуална изложба, конференция на тема "Идентичност и публики: културният свят достига до всички".

В двете училища в Синдел и Игнатиево ще бъдат оборудвани училищни радиа. Младите хора ще бъдат обучавани в медийна култура, ще се докоснат отблизо с работата на утвърдени журналисти и звукорежисьори.

Проектът цели социално културно етническо сближаване между мнозинството и етническото малцинство, чрез колаборацията на професионални артисти с ромски младежи, чрез средствата на изкуствата. Младите хора ще имат достъп до професионално изкуство и култура, както и възможност да разкрият своите заложби и нагласи за творчество.

Чрез синтез на театър, музика, танц, аудиовизуални изкуства и оригинални форми на самоизява на деца и младежи от ромския етнос, проектът ще допринесе за създаване на нови културни събития и модел за въвличане на нови млади публики от етническите малцинства в местния културен живот. Проектните дейности ще се реализират през цялата 2023 година.