Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти (временно преустановена)

Преустановява се подаването за искания за подкрепа на пътувания, поради изчерпване на лимита за финансиране по Схемата за подкрепа на пътувания, финансирана от ФМ на ЕИП, Програма "ВЕЕЕЕС", в рамките на Фонда за двустранни отношения, обявена на 30.05.2022 г.

Министерството на енергетиката обяви покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти, обмен, споделяне и предаване на знания с цел поддържане на двустранните отношения, финансирана от ФМ на ЕИП, Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", в рамките на Фонда за двустранни отношения. Пълният пакет документи може да бъде намерен в следния линк:

Пакет с документи на български език

Пакет с документи на английски език