Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините

Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова на церемония за подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с шест общини
Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова на церемония за подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с шест общини
Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова на церемония за подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с шест общини
Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова на церемония за подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с шест общини
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Велинград г-н Костадин Коев
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Велинград г-н Костадин Коев
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Ямбол г-н Валентин Ревански
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Ямбол г-н Валентин Ревански
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Поморие г-н Иван Алексиев
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Поморие г-н Иван Алексиев
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Стрелча г-н Георги Павлов
Заместник - министър Петрова и кмет на гр. Стрелча г-н Георги Павлов
Заместник - министър Петрова и кмет на Столична община г-жа Фандъкова
Заместник - министър Петрова и кмет на Столична община г-жа Фандъкова
10-03-2022 17:18

„Безвъзмездната финансова помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще осигури намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез по-голям дял на производството на енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност в сградите и общините.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова на церемония за подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с шест общини, класирани в процедурата "Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост". Одобрените проекти на общините - Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Столична община и Стрелча - имат 18 месеца за изпълнение на дейностите, като всеки от тях се финансира със сума между 200 хил. и 400 хил. евро. Общата стойност на проектите е близо 1,7 млн. евро, включително националното съфинасиране.

С предоставената безвъзмездна финансова помощ по програмата, шестте общини ще реализират мерки за оползотворяване на потенциала на геотермална енергия за отопление и охлаждане на сгради – публична собственост. Кандидатстването по тази процедура приключи през м. септември 2021 г. и спечелилите финансиране проекти са за обновяване на отоплителните инсталации на 5 детски градини, ясла и училище. Дейностите включват изграждане на геотермални инсталации за отопление и охлаждане, слънчеви колектори за битово горещо водоснабдяване, цялостен ремонт на отоплителните инсталации в сградите, подмяна на отоплителни уреди, внедряване на система за мониторинг на потреблението на енергия. В резултат на изпълнението на проектите се очаква да бъдат произведени 1800 MWh геотермална енергия годишно и да бъдат спестени над 2000 т./г. CO2. Това означава спестени средства за общините и възможност за тях да ги насочат към други дейности.

Програма  „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. и се изпълнява в партньорство с енергийните органи на Кралство Норвегия и Исландия