В град Осло бе проведен Комитет за сътрудничество по Програма ВЕЕЕЕС

11-07-2022 14:52

На 14 юни 2022 г. в гр. Осло се проведе заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Възобновяема енергия енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от ФМ на ЕИП.

 

Срещата се проведе в сградата на партньора от Кралство Норвегия NVE в хибриден формат, с онлайн присъствие на партньора от Исландия Orkustofnun. Участие като наблюдатели взеха представители на Посолството на Кралство Норвегия за България, Офиса на финансовия механизъм и Националното координационно звено. Беше обсъден напредъка по програмата и по изпълнение на проектите, както и предстоящи двустранни инициативи. Дискутирани бяха актуални проблеми и предизвикателства, в т.ч. отражението на повишаващите се цени на материали и труд върху изпълнението на проектите.

В рамките на посещението в Кралство Норвегия екипът на Програмния оператор посети обекти, свързани с оползотворяване на потенциала на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сгради, както и пасивна сграда, с цел обмяна на опит и добри практики.