Училище и детска градина в Перник се превръщат в такива с близки до нулево енергийно потребление

12-10-2023 11:24

Община Перник започна реализация на проект „Енергийна ефективност в сгради“, осъществяван с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по меморандума между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Проектът се реализира по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чиито програмен оператор е Министерството на енергетиката.

На откриващо събитие на 11 октомври 2023г. в  сградата на Община Перник бяха представени основните цели и приоритети на проекта. Участие в него взеха заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев, представители на Министерството на енергетиката, представители на VI СОУ "Св. св. Кирил и Методи" и  Целодневна детска градина No 15 "Райна Княгиня", в които ще се реализират мерките за енергийна ефективност, както и партньори на проекта.

Три сгради в община Перник - VI СОУ "Св. св. Кирил и Методи", физкултурният салон на училището, както и целодневна детска градина No 15 "Райна Княгиня" – ще се трансформират в такива с близко до нулево енергийно потребление чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предвижда проектът. Общата му стойност е 2. 303 млн. лв.
Реализирането на проекта ще допринесе за повишено производство на енергия от ВЕИ и ще подпомогне експертния капацитет в областта на енергийната ефективност.  Дейностите по проекта ще създадат също и добра основа за задълбочаване на двустранните отношения между държавите донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и държавите бенефициенти, сред които е и България.