Три детски градини в Пловдив вече имат фотоволтаични централи

30-04-2024 16:51

Приключиха строително-монтажните работи в пловдивските детски градини „Десислава“, „Еделвайс“ и „Светлина“ по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на собствени фотоволтаични електроцентрали.

Проектът е финансиран чрез Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Бенефициент е Община Пловдив.

Общата стойност на проекта е над 2.8 млн. лв. с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на около 2.3 млн. лв.

С изпълнението на проекта се постига икономия на енергия и съхранение на топлина, косвено се намаляват емисиите парникови газове в общината, въвеждат се системи за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници.

Един от най-важните резултати е постигането на клас за енергийна ефективност А+ за трите сгради и те вече ще имат близко до нулевото потребление на енергия. Това ще доведе до намаляване на крайните им енергийни разходи.

Детските заведения са реконструирани за 24 месеца. Сменени са дограмите, поставена е топлоизолация на стени и тавани, подменени са вътрешните отоплителни инсталации, а в „Светлина“ е реновирано котелното за отопление с газ. Слънчеви колектори осигуряват топлата вода.

Педагогическите ръководители благодариха на спонсорите и изпълнителите на ремонтните дейности за възможността децата да играят и да си почиват в още по-светли, топли и уютни помещения. На свой ред малчуганите поздравиха гостите с много песни и танци.