Търговище обновява уличното си осветление с безвъзмездни средства по Норвежката програма

27-02-2021 11:52
С бързи темпове напредва процедурата за рехабилитация на улично осветление от програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и кмета на град Търговище д-р Дарин Димитров. Стойността на договора е 1 163 968 лв. за „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление". Търговище е една от 20-те общини, които спечелиха проект по процедурата, при огромен интерес от страна на местната власт: повече от 100 общини кандидатстваха за финансиране.
В изпълнение на проекта ще бъдат осигурени четири вида LED осветители, които са с автономно управление, програмируем токов драйвер и вграден таймер с автоматична настройка съобразно времето за светене. Предвидени са и улични осветители със соларно захранване. Ще бъде модернизирано уличното осветление на града и прилежащите му квартали „Въбел“ и „Бряг“.
Освен всички останали предимства, това има значение и за намаляване на пътно-транспортните произшествия в нощните часове, тъй като главните улици в двата квартала са всъщност участъци от главните пътища Търговище-Попово и Търговище-Разград.
Очакванията са проектът да бъде завършен за 15 месеца. Чрез неговото изпълнение ще бъдат спестени 368.05 мегаватчаса електроенергия годишно.
Енергийната ефективност е основен приоритет на правителството в контекста на усилията за намаляване на енергийното потребление и вноса на енергийни ресурси. Осигуряването на енергийно ефективно осветление в общините е ключов фактор за намаляване разходите им за енергия и осигуряване на по-добри условия на живот за техните граждани.