Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма

11-03-2021 17:16

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения по процедурата „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата е на обща стойност 3.4 млн. евро. По нея могат да кандидатстват общински администрации и държавни институции. Всеки от проектите може да бъде финансиран със сума между 200 хил. и 400 хил. евро, като безвъзмездната помощ покрива изцяло стойността на проекта. Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г., а пълните условия по нея могат да бъдат намерени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

Въпроси към процедурата и отговорите на Програмния оператор може да намерите ТУК.