Шестнадесет общини ще превърнат свои сгради в такива с близко до нулевото потребление на енергия

14-04-2022 16:53

На 13.04.2022 г. бяха одобрени за финансиране шестнадесет проекта по процедурата BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. По реда на класирането им това са общините Перник, Антон, Самоков, Стралджа, Шабла, Септември, Добрич, Враца, Съединение, Трявна, Баните, Благоевград, Малко Търново, Шумен, Пловдив и Видин. Всички проекти ще бъдат изпълнявани с партньори от страните-донори.

Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура покрива 100 % от допустимите разходи по проектите. Целта е с приложените мерки да бъдат подобрени енергийните характеристики на сградите и те да бъдат трансформирани в сгради с близко до нулево потребление.

За финансиране по процедурата кандидатстваха 51 общини, от които 47 бяха допуснати до етапа на техническа и финансова оценка.

Първоначално обявеният ресурс в размер на 10 700 000 евро, с включено национално съфинансиране, бе увеличен за сметка на  спестявания по програмата. Това позволи да бъдат финансирани повече  проекти на обща стойност 12 368 675 евро, като всеки от тях е между между 250 000 евро и 1 200 000 евро. Срокът за изпълнението им е до 30 април 2024 година.

Резултати от проведената оценка на проектни предложения по процедурата BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, можете да намерите ТУК.