Резултати от приключила проверка на етап "Административно съответствие и допустимост от оценителната комисия" по Процедура BGENERGY-2.002 "Енергийна ефективност в сгради"