Резултати от приключила проверка на етап административно съответствие и допустимост от оценителната комисия по процедура BGENERGY-1.002