Преустановява се подаването за искания за подкрепа на пътувания по Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения по Програма "ВЕЕЕС""

01-04-2022 16:38

Програмният оператор по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", уведомява, че до публикуването на нова покана, се преустановява подаването на искания за подкрепа на пътувания по Схемата за подкрепа на пътувания, в рамките на Фонда за двустранни отношения по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", поради изчерпване на лимита за финансиране по Схемата.