Представители на финансовия механизъм посетиха проекти по програма ВЕЕЕЕС в гр. Бургас и Поморие

15-09-2022 16:19

В периода 7-9 септември бяха проведени посещения на проекти по Програма ВЕЕЕЕС в гр. Бургас и гр. Поморие. Визитите бяха част от програмата на посещението в България на представители на Офиса на финансовия механизъм, партньорите по Програма ВЕЕЕЕС от Кралство Норвегия – NVE и Исландия – Orkustofnun, посолството на Кралство Норвегия и Националното координационно звено.

Беше проследен напредъка по изпълнението на проектите за оползотворяване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в детска градина „Веселушко“, гр. Поморие и Детска ясла № 3 в гр. Бургас, както и вече приключилия проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в гр. Бургас. Дейностите в детските заведения се изпълняват в срок и са съобразени с графика на малките им обитатели, като целта е най-късно през следващия отоплителен сезон те да се радват на новоизградения чист източник на топлина.

Така ще се осигури по-голям комфорт на обитаване на сградите както през летните, така и през зимните месеци и ще се намалят сметките на енергия. По отношение на уличното осветление в гр. Бургас се установи, че монтираните нови LED осветители осигуряват високо ниво на осветеност по всички основни артерии на града, което освен до намалени сметки за електроенергия води до по-голяма сигурност и спокойствие при придвижването на гражданите в тъмните часове на деня.

Беше проведено XI заседание на Комитета за сътрудничество по Програмата, както и съвместен комитет за сътрудничество с Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.