Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти

30-05-2022 17:55

Министерството на енергетиката обявява покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти, обмен, споделяне и предаване на знания с цел поддържане на двустранните отношения, финансирана от ФМ на ЕИП, Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност",  в рамките на Фонда за двустранни отношения.

Пълният пакет документи може да бъде намерен в следния линк:

Пакет с документи на български език

Пакет с документи на английски език