Община Пазарджик проведе заключителна пресконференция по проект: "Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на град Пазарджик"

25-03-2022 10:28

Община Пазарджик проведе заключителна пресконференция на 21 март 2022 година в Зала Архитектурен съвет в сградата на общинска администрация Пазарджик. На събитието бяха представени резултатите при изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на град Пазарджик“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

Ръководителят на проекта – Румен Кожухаров представи  извършената реконструкция и модернизация на изкуственото улично осветление в съответствие със съвременните европейски изисквания.

Бяха представени  инсталираните нови табла за управление на уличното осветление за всички трафопостове, улични табла и касети, които захранват улиците в обхвата на проекта:

-        бул. „Георги Бенковски“

-        бул. „Цар Освободител“

-        ул. „Пловдивска“

-        ул. „Кочо Честименски“

-        бул. „България“

-        ул. „Стефан Стамболов“

-        моста на река Марица

-        ул. „Царица Йоана“

-        част от прилежащите им улици в град Пазарджик

Бе показана и въведената система за централно управление и мониторинг на новите осветителни тела, както и изградената фотоволтаична централа за собствени нужди, която повишава допълнително енергийната ефективност на уличното осветление на гр. ПазарджикЦентралата е разположена на покривното и подпокривното пространство на обществената сграда „Спортна зала – Хебър“ на улица „Цар Освободител“ №5.

Инсталираната мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 15,84 kWp:

- генерирана мощност – 11 kW max

- генерирано напрежение – 230 V

- брой за газите – 1

- акумулаторно стопанство – 57,6 kWh

Фотоволтаичната инсталация работи през светлата част на денонощието, но за да може да захранва уличното осветление е предвидено произведената енергия да бъде акумулирана в батерии и да бъде потребявана през нощта. Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа се осъществява без движещи се части, шум, замърсяване и радиация. Управлението на заряда на акумулаторното стопанство се извършва автоматично от соларните контролери.

 

Видео снимано с дрон, показващо новите осветителни тела в гр. Пазарджик бе представено на пресконференцията, като може да бъде изгледано и тук:

Видеоплеър с краткото видео представяне

 

Повече информация може да намерите и на сайта на програмата:

https://osvetlenie-pazardzhik.eu/