МЕ проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" в платформата Webex

06-08-2021 16:05

Министерството на енергетиката проведе онлайн събитие за създаване на партньорства по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" на 29 юни от 13 часа в платформата Webex

Участие взеха над 40 представители на заинтересовани страни от България. 10 компании от страните-донори по Програмата – Норвегия и Исландия представиха своя опит в областта на геотермална енергия в сгради и сгради с близко до нулевото потребление на енергия. Целта на събитието беше потенциалните кандидати по двете отворени процедури по програмата (Процедура BGENERGY-1.002 - „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ и Процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, публикувани в ИСУН) да създадат контакти и да намерят партньори от страните-донори за планираните от тях проекти. Програмният оператор напомня, че участието на партньор от страна-донор не е задължително условие по проектите, но същото носи допълнителни точки при оценката на проектните предложения.

За улеснение на участниците, както и на тези, които не успяха да се включат, публикуваме списък с контактите на участвалите компании.

 

Списък на участници от страните донори