„Металик“-Ст. Загора стартира проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси по програма ВЕЕЕЕС

11-07-2023 12:57

Старозагорското дружество за производство на метални конструкции и промишлено оборудване „Металик“ АД започна реализацията на проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС). Програмен оператор по нея е Министерството на енергетиката.
Проектът в старозагорското дружество ще се осъществи с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по силата на меморандума между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия по ВЕЕЕЕС. Приоритетната ос е „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ (Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“).


За инициативата на „Металик“ финансовият механизъм предоставя безвъзмездна финансова помощ от 389 760 лв., представляващи 58% от общата стойност на проекта (672 000 лв.), а срокът за изпълнението му е от 19.05.2023 до 30.04.2024 г. Работата по проекта стартира през месец май тази година и на 4 юли в дружеството се състоя официалното откриващо събитие. Присъстваха мениджърският екип на компанията, партньори и клиенти, медии.


Чрез проекта ще бъдат включени в производството нова универсална машина за обработка на детайлите фаски и за подготовка на шевовете за заваряване, както и автоматизирана система за енергиен мониторинг. Новото оборудване е последно поколение високотехнологична металообработваща техника с голяма производителност и подобрена ефективност, която ще понижи специфичния разход на енергия. Внедряването ще увеличи функционалността и цялостната ефективност на индустриалния процес. След замяната на две остарели и енергоемки машини ще може да се пести 3 пъти повече електрическа енергия в рамките индустриалния процес и ще се повиши производителността. Себестойността на единица продукт ще се понижи и ще се увеличи производственият капацитет около 6 пъти. В обем това означава от 2800 т годишно произведени метални конструкции сега до 12 600 т след изпълнението на проекта.


Целта му е да бъде постигнато устойчиво намаляване на използваната енергия и генерираните СО2 емисии в съответствие с програмата и Финансовия механизъм. Същевременно ще бъдат запазени съществуващите работни места и ще се създадат нови при по-добри условия на труд. Подготвителните операции ще се извършват с по-голяма прецизност и ще се ограничат ръчните манипулации. Предприятието ще повиши капацитета си и ще може да поема много повече поръчки на конкурентни цени и за по-кратки срокове на изпълнение. Новите машини ще позволят по-добро качество на обработваните повърхности и ще ограничат авариите и престоите.