Детска ясла в Бургас ще се топли и охлажда с геотермална енергия

15-04-2022 11:35

Кметът на гр. Бургас Димитър Николов даде старт на изпълнението на пилотния проект на общината за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас.

Проектът „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“ е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по него е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, който участва заедно с община Бургас при реализирането на различни инициативи в областта на енергийната ефективност.

„Реализирането на проекта в сградата ще подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и развитие на децата в яслата. Идеята на ЕС и ЕК е новата зелена политика да дава повече възможности за спестяване на средства и на въглероден диоксид. В Плана за възстановяване и развитие голяма част от ресурсите са за енергийни проекти. Имаме още готови технически проекти, които можем да адаптираме, подобни на този и чакаме управляващите органи да обявят старта на инициативата, за да видим критериите, по които можем да кандидатстваме“, сподели кметът Николов пред медии и журналисти на събиотието.

Детска ясла №3 е построена през далечната 1962 г. и е с капацитет за 190 деца и персонал до 43 души. Сградата се отоплява със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и дизел. Котелната инсталация е морално остаряла и е изразходвала ресурса си. В сградата няма изградена инсталация за студозахранване и климатизация.

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която ще се използва за отопление и охлаждане на сградата, чрез постоянната температурата на земята като източник на топлина и студ.

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата. Чрез специална система от тръби те ще използват температурата от 5 до 23 градуса от два сондажа на дълбочина между 100 и 120 метра, без да черпят вода от тях. Предимството на тези агрегати е високият коефициент на преобразуване както в режим на отопление, така и за охлаждане, тъй като не се влияят от външните атмосферни условия. Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати.

За осигуряване на необходимия микроклимат през летния сезон в занималните, ще бъдат монтирана нова климатична инсталация с вентилаторни конвектори, които ще имат възможност за работа както в режим на отопление, така и на охлаждане, осигурявайки по-прецизно контролиране на желаната температура чрез система за мониторинг на потреблението на енергия с ултразвуков топломер и контролни електромери.