Центърът за образование и култура в Благоевград подобри енергийната си ефективност

29-04-2024 15:06

Успешно приключи проектът за енергийна ефективност на сградата на Образователния център за извънкласни дейности и култура в Благоевград. Той бе подкрепен със средства по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общият бюджет на проекта е малко над 1.5 млн. лв., от които 1.250 млн. лв. безвъзмездна помощ. Проектът е реализиран в партньорство с норвежката компания „Норск енерджи“. 

С реализацията на инициативата центърът ще отговаря на изискванията за сграда с близко до нулевото потребление на енергия съгласно изготвения енергиен одит. Сред приложените енергоспестяващи мерки са подмяна на дограмата, топлоизолиране на вътрешните стени, пода, тавана и покрива, ново LED осветление, изграждане на система за отопление и охлаждане и на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди и др. Ще се извършва и мониторинг на потреблението на енергия. С финализирането на проекта ще се намалят емисиите на въглероден диоксид и ще се понижи консумацията на енергия.

Образователният център е сред известните обществени сгради в града и чрез неговото обновяване се повишава интересът към енергийната ефективност, отчитат бенефициентите.