Процедура "Енергийна ефективност в индустрията"

Документи по процедура "Енергийна ефективност в индустрията", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност":

Документи за кандидатстване

Applications

Въпроси към процедурата и отговорите на Програмния оператор може да намерите ТУК

Резултати от оценката на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Процедура BGENERGY-2.003 "Енергийна ефективност в индустрията" (приключила на 28.11.2022 г.) може да намерите ТУК.