Документи по процедура "Енергийна ефективност в сгради"

Документи по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност":

Документи за кандидатстване

Applications

Въпроси към процедурата и отговорите на Програмния оператор може да намерите ТУК