Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи

Инициативата има за цел да подобри институционалния капацитет на МВнР на Република България, консулствата и дипломатическите представителства, за реакция в случаи на кризи/извънредна ситуация и/или евакуация, чрез повишаване на възможностите на Центъра за управление на кризи в МВнР.  Проектът на инициатива предвижда да се разработи унифицирана и модернизирана методология за реакция при кризи, която да подкрепя българските граждани при пребиваването им в други страни. Очаква се увеличаване на броя на гражданите, които да регистрират пътуването си на платформата на МВнР, за помощ при извънредни ситуации.

Предвидени дейности по проектната инициатива:

  1. Семинари за обмен на опит и информационна обиколка:
  • Учебно посещение в Осло, Норвегия, където в Норвежкото министерство на външните работи (МВнР) ще се проведе семинар за обмен на опит. Българските служители ще се запознаят с норвежкия опит от управлението на кризи и как Норвежкото МВнР е организирано за справяне с консулските кризи. Освен това ще бъде направена информационна обиколка на офисите на Норвежкото МВнР със споделяне на информация за техническата инфраструктура и решения, използвани от норвежките колеги при криза;
  • Втори семинар за обмен на опит ще се проведе в София, България, в българското МВнР. На този семинар норвежките колеги ще бъдат запознати с българския опит и практика в областта на реагирането при кризи. Ще бъдат уточнени и конкретните възможности на мобилното приложение (инструмент за подпомагане реакцията при кризи),чиято разработка, внедряване и начало на използване от потребителите се явяват един от резултатите на проекта;
  • Провеждане на съвместно учение за консулска криза в София от организатора на проекта с участието на представители на партньорите на проекта. Учението ще се проведе по измислен сценарий, предназначен да тества готовността, както на служителите на Българското МВнР, така и на служителите на Норвежкото МВнР, когато си сътрудничат при оказване на помощ или евакуация на български, норвежки и непредставени други граждани на ЕС в трети страни. Представители на Европейската служба за външна дейност ще бъдат поканени да участват като участници или наблюдатели. В учението също ще участват консулски служители, базирани на място в трети страни.
  1. Проучване на опита на другите държави-членки на ЕС и на страните партньори (включително Норвегия) в областта на мобилните приложения за реагиране при криза. В съчетание със собствения опит и нужди ще бъде подготвена окончателна техническа спецификация на функционалностите на мобилно приложение и ще бъде проведена тръжна процедура за гарантиране на доброто изпълнение на определените изисквания за разработване на софтуер и синхронизирането му с интернет базираната услуга „Пътувам за…“ на Българското МВнР.
  2. Оборудване на центъра за управление на кризи в Българското МВнР;
  3. Организиране на рекламна кампания.

Общ бюджет: 200 000,00 евро (391 166,00 лв.)

Име на инициативата: Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи

Номер на проекта на инициатива: DFPO-1.003-0001-C01

Бенефициент: Българско Министерство на външните работи

Партньор: Норвежко Министерство на външните работи

Начало на изпълнение: 15.10.2021 г.

Продължителност: 21 месеца.