Заключителна пресконференция по проекта за борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство

Николай Крумов, ДИ, Таня Михайлова, директор на ДИ, Ангел Банджов, МВнР, Снежана Йовева-Димитрова, директор на ДКИ, Явор Койнаков, ДКИ
Николай Крумов, ДИ, Таня Михайлова, директор на ДИ, Ангел Банджов, МВнР, Снежана Йовева-Димитрова, директор на ДКИ, Явор Койнаков, ДКИ
19-07-2023 13:58

На 17-ти юли се проведе заключителната пресконференция по проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство“, подкрепен от Фонда за двустранни отношения на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. Проектът обедини Министерство на външните работи, Дипломатическия и Културния институт от българска страна и Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата.

„Днешното събитие е заключителна конференция на един проект, но и началото на нов етап, в който всички ние ще продължим да работим по темата,“ заяви в откриващите си думи на събитието г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

„За нас като държава, борбата с езика на омразата е приоритет,“ отбеляза г-н Ангел Банджов, директор на дирекция „Права на човека“ в МВнР. Той отбеляза, че около половината държави в ЕС вече имат свой национален план за борба с антисемитизма, а останалите, включително и България, са в процес на създаване на такъв.

„Повече от 4 500 творци, експерти, артисти, участници в дискусии и изложби успя да привлече Държавният културен институт, в дейностите по проекта“, разказа неговия директор г-жа Снежана Йовева-Димитрова.

По време на събитието, представители на трите български институции разказаха за многото резултати от изминалите две години на изпълнение, като най-важни сред тях бяха отбелязани:

  • Анализ на общественото мнение и нагласи към антисемитизма в България
  • Създаването за първи път в България на проект за Национален план за действие за борба с антисемитизма на Република България. Проектът беше обсъден с организации и институции, работещи по темата и предстои неговото финализиране и одобрение на заседание на Министерски съвет;
  • Издаването за първи път в цялост на книгата „Тоталитаризма“ на Хана Арент, с раздел посветен на антисемитизма.
  • Създаването на музейна изложба „Еврейската улица – реконструкция“, която събра материали от 10 музея в страната и Държавна агенция „Архиви“. Изложбата беше част от експозициите на Регионален исторически музей – София през март-април 2023 г.
  • Издаване на пътеводителя „На гости на еврейската махала в София“, с автор Иванка Гезенко, на български и английски език
  • Създаването на интернет платформа за новини и материали по темата
  • Създаване и популяризиране на тематичната изложба „Памет и плакати
  • Участия в различни културни събития – кино фестивали, изложби и др.
  • Събиране на изследователи, обществени лидери и др.

В рамките на пресконференцията бяха поставени множество въпроси и предложения за бъдещето на инициативата. Сред тях бяха регулярното провеждане на социологически проучвания на обществените нагласи към антисемитизма, допълване на плана с повече дейности насочени към младите хора, ясно разписване на бюджет за заложените дейности и отговорни институции по изпълнението им.