Втори семинар от програмата "Посланици на инициативата" - Кюстендил

01-06-2023 11:57

Като част от инициативата „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ – Държавният културен институт проведе в Кюстендил между 12 и 14 май 2023 година втората семинарна програма „Посланици на инициативата“.

За участие са поканени млади лидери на обществено мнение – журналисти от национални медии, представители на дипломатическата служба, на образователни институции – преподаватели и студенти.

В няколко дискусионни панела са представени целите на инициативата, подготвения Национален план за противодействие на прояви на ксенофобия и опазване на еврейското наследство, уроците от събитията от 1940-те и противопоставянето на плановете за депортация на българските евреи.

Дискутирани бяха и теми като възможностите за противодействие на конспиративни теории и език на омразата в медии и социални платформи. Изследвани бяха идеи за реализиране на комуникационни стратегии, опирайки се на примера от историята за „преследването и спасението“, за съвременните заплахи от разпалвана ксенофобия и антисемитизъм, за начините на остойностяване на този „граждански капитал“, каквото е историята на спасението на еврейските ни сънародници в годините на Холокоста.

Програмата на семинара включва и представяне на паметни места в града, свързани с историята на Кюстендилската делегация от март 1943 година, която отключва процеси в цялата структура на държавата и обществото в защита на еврейската общност.

Модератори в панелните дискусии бяха експерти от Държавния културен институт.

https://bnr.bg/post/101823346

Акценти от програмата на дискусиите

  • Институционалната рамка - защо инициативата се реализира в МВнР, Националният план - обхват и посоки. Аргументи за позиционирането на България в международен план чрез темата за съдбата на българските евреи във времето на Холокоста. Участието на страната ни в международни организации като Международния алианс за възпоменание на Холокоста, други големи форуми и инициативи, свързани с опазване на правата на човека.
  • Проектите на Държавния културен институт по инициативата – разширяване на инструментариума на дипломатическата служба с аргументите на „меката сила“, каквато е историята на спасението на българските евреи.
  • Документалният филм на БНТ „Димитър Пешев – животопис“ и дискусия за спецификата на акцията на кюстендилските депутати и общественици в защита на правата на еврейските ни сънародници. Избор кампанията да се случи в политическата сфера, опирайки се на конституционните норми. Как тази акция променя позицията на основните държавни институции.
  • Институциите на паметта – посещение и дискусия в Къщата музей „Димитър Пешев“ за начина на представяне на историята. Детайлите на взаимоотношенията в малката общност, решението за действие и широкият контекст на геополитическата ситуация. Исторически и съвременен контекст.
  • Печелившата стратегия за образованието. Банализиране на езика на омразата и гражданска слепота ли е изтъняването на обществената нагласа към толерантността. Как се говори с младите поколения за светли/болезнени страници от историята.
  • Дискусия с историка доц. Ангел Джонев  за разминаващия се исторически прочит на събитията от 1940-те години. Липсата на хомогенен разказ пречи на пълноценното представяне на такъв важен „обществен капитал“, каквото е историята на спасяването на българските евреи. В породилите се спорове най-добрият ориентир е придържането към документите.

Източник: Държавен културен институт