Резултати от проведено социологическо проучване на тема "Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България": 88% от евреите се чувстват в безопасност в България

05-04-2022 16:13

На 05.04.2022 г. на пресконференция в БТА беше представен проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на ФМ на ЕИП и НФМ, както и резултати от проведено национално представително социологическо проучване на тема „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България“.

Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи на Република България и ръководител на проекта направи видео обръщение, в което очерта рамките на проекта, както подчерта, че в общ план работата по проекта представлява и възможност за  повишаване на осведомеността в обществото, относно усилията на българската държава за предотвратяване и борба с всички форми на говор на омразата, дискриминацията и нетърпимостта.

Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи представи своите колеги и партньори по проекта, които маркираха предстоящи дейности, най-важни сред които проведеното социологическо проучване, разработване на Национален план за действие за борба с антисемитизма на Република България, различни публикации и събития, както и създаването на интегрирана дигитална платформа, която да съществува и след приключване на проекта.

Резултатите от проведеното социологическо проучване, които ще послужат за важна основа при предстоящата работа по Националния план за действие за борба с антисемитизма на България бяха представени от Боряна Димитрова, председател на "Алфа Рисърч" ЕООД.

Подобно проучване е първо по рода си. То анкетира широката общественост на възраст между 18 и 55 г. (сред 1000 респондента), както и представители на еврейската общност в България (100 интервюта). Осъществено е и с помощта на Организацията на евреите в България  „Шалом“.

Общо 88 на сто от евреите заявяват, че се чувстват в безопасност в ежедневието си - от тях половината напълно, другата половина в известна степен. Според Димитрова трябва да се анализира на какво се дължи този факт. Едва 11% казват, че са избягвали посещения в еверейски институции и организации, както и събития, свързани с еврейската общност от опасения за тяхната безопасност.

Може да се направи изводът, че няма радикализиращи социални дистанции, нито идеологически основния за отхвърляне или агресия към еврейската общност. Според национално представителното проучване евреите са добре интегрирани в обществото. Проучването сред евреите също посочва, че общността е добре интегрирана - 91% от респондентите са на това мнение.

Основни резултати и изводи, както и презентация от проведеното проучване, можете да разгледате на сайта на агенция Алфа Рисърч.

Основни цели на проекта са засилване на институционалния капацитет и експертиза на българското МВнР и други компетентни институции, увеличаване интереса и познанията на българските граждани, повишаване обществената информираност за еврейската култура, укрепване на академичните изследвания за Холокоста, както и развитие на устойчиво сътрудничество и обмяна на опит между България и Норвегия.

За съхраняване на историческата памет, както и за намаляване на езика на омразата е необходимо темите за Холокоста и Антисемитизма да бъдат включени и по-широко застъпени и в образователната система.