Временно се преустановява приемането на заявления за Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

20-03-2020 09:19

На 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България гласува решение за обявяване на извънредно положение в страната с цел ограничаване на разпространението на COVID-19. В голяма част от страните в Европа, в т.ч. в страните – донори са въведени редица превантивни мерки като  затваряне на граници, забрана на пътувания, провеждане на срещи и събития. В тази връзка, Ви уведомяваме, че Националното координационно звено по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) временно преустановява приемането на заявления за кандидатстване по Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.  Мярката е съгласувана със Съвместния комитет по Двустранния фонд.

При отмяна на посочените по-горе извънредни обстоятелства, кандидатстването по Схемата за подкрепа на пътувания ще бъде възстановено, като информация за това ще бъде публикувана на Интернет сайта на финансовите механизми (www.eeagrants.bg . Изразяваме надежда и увереност, че с колективни и координирани усилия ще се справим с извънредната ситуация.