Покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

26-02-2019 13:58

Националното координационно звено обявява покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения (ФДО) има за цел да предостави възможности за работа в мрежа, обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики и да насърчи сътрудничеството между български организации, и организации в страните-донори и/или международни организации. По Схемата за подкрепа на пътувания се предлага финансова подкрепа за участие в семинари, работни посещения, конференции и др. събития с цел изграждане и/или поддържане на двустранните отношения в рамките на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., на базата на получени предложения от допустими бенефициенти.

По Схемата се предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ. Максимално допустимата сума, за която една организация може да кандидатства е в размер на 5000 евро. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на база възстановяване на реално извършени и верифицирани разходи, подкрепени със съответните разходо-оправдателни документи.

Разходите се считат за допустими от датата, на която е било одобрено искането за финансиране от НКЗ.

Крайната дата на допустимост на разходите по Схемата за подкрепа на пътувания е 28 февруари 2025 г.

Заявления за кандидатстване се приемат постоянно до изчерпване на бюджета.

Пълният пакет документи и насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК.