Международна конференция за борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство

16-11-2022 10:30

31.10.2022 г., София

Дипломатическият институт проведе международна конференция на тема „Борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство“ в рамките на проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международния ангажимент на България за борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство“, изпълняван от МВнР, Дипломатическия институт и Държавния културен институт и финансиран от Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Участие в откриването на конференцията взеха г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, г-жа Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи, г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката, Н.Пр. г-н Йорам Елрон, посланик на Държавата Израел в България, и г-жа Юлия Дандолова, изпълнителен директор на Организацията на евреите в България „Шалом“.

Конференцията се проведе в три тематични панела: „Борба с антисемитизма и езика на омразата“, „Опазване на еврейското културно наследство“ и „Образователни инициативи за възпоменание на Холокоста”. Панелисти в конференцията бяха експерти от правителствения, неправителствения и академичния сектор от България, Австрия, Израел, Италия, Румъния и Франция.

В рамките на конференцията бяха обсъдени добри практики за противодействие на съвременния антисемитизъм и речта на омразата, както и за опазване на еврейското материално и нематериално културно наследство и съхранение на историческата памет за Холокоста сред младото поколение в контекста на изготвянето на първия Национален план за действие за борба с антисемитизма в България.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на проекта: https://www.jewishheritage.bg/index.php/za-proekta/ 

Източник: Български дипломатически институт