ИАНМСП с посещение за обмен на опит в Норвегия

българската делегация на път към Норвегия
българската делегация на път към Норвегия
18-10-2023 17:21

В периода 03-06.10.2023 г. , екип от ключови експерти по Проект № DFPO-1.007„Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“, проведе първото си работно посещение в гр. Осло, Кралство Норвегия.

В първия ден от посещението, българският екип бе топло приет в централата на партньора си по Проекта, а именно Иновация Норвегия (Innovation Norway). Работното посещение започна с приветствие от г-жа Елизабет Мейер, директор на направление „Туризъм и специални операции“ от името на г-н Хакон Хаугли, главен изпълнителен директор на Агенцията. Г-жа Мейер представи дейността на Иновация Норвегия и основните направления и механизми, чрез които се предоставя подкрепа за бизнеса. Г-жа Марте Тобро, директор „Стратегии и внедряване на политики“ представи пред екипа от ИАНМСП детайлна информация относно стратегиите и политиките, имплементирани от Иновация Норвегия. Следобед, на същия ден, г-н Еспен Варланд, специален съветник по Европейски програми и „Хоризонт Европа“ презентира европейските програми и проекти за подкрепа и финансиране на предприятията в Кралството, които се изпълняват от партньора на ИАНМСП, като специално внимание бе отделено на „Хоризонт Европа“. Първият ден на работното посещение завърши с обсъждане на бъдещите планове за двустранното сътрудничество в рамките на настоящия Проект. Г-жа Ранвей Гимсе, директор за Румъния и България, заедно с г-жа Венцеслава Янчовска, мениджър на офиса на Иновация Норвегия в България, представиха норвежките механизми и участието на Норвегия в Европейското икономическо пространство. Вечерта, българската делегция проведе среща в неформална обстановка с Н.Пр. г-жа Десислава Иванова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия.

На 5 октомври 2023 г. г-жа Тоня Нелсън, директор „Международни търговски регулации“, запозна екипа на ИАНМСП със специализираните мерки за износ и интернационализация, които Иновация Норвегия прилага за насърчаване на норвежките предприятия. След това, г-н Геир Хансен, директор „Финансиране“ разкри финансовите механизми, които се използват от институцията в подкрепа не само на малките и средните предприятия, но и на старт-ъпи и големи, вече наложени на пазара фирми. Следобед, българската делегация бе приета от основния партньор на Иновация Норвегия в страната, а именно Съвета за изследвания на Норвегия. Г-жа Александра Хаугстад, специален съветник в международния отдел на Съвета представи на Екипа по Проекта схемите, по които се отпуска финансиране за научно-изследователски проекти на норвежки и чужди институции.

Днес, 6 октомври 2023 г., екипът на ИАНМСП ще проведе срещи с г-жа Сири Росберг, портфолио директор в отдел „Комерсиализация и растеж“, относно старт-ъпите и предприемачество, както и с г-н Том Мискин, лидер за Oslo Innovation Week and Nordics, който ще запознае участниците в Проекта с особеностите на бизнес район Осло и иновативните предприятия в Кралството.