DFPO-1.004 - Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България в борбата срещу антисемитизма и опазването на еврейското наследство

18-08-2020 10:12

Основните цели на предварително дефинираната инициатива „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ са:

- да подкрепи българското Министерство на външните работи и съответните заинтересовани страни да интегрират мерките за предотвратяване на антисемитизма в националните стратегически документи, по-специално разработването и първоначалното прилагане на първия Национален план за действие за борба с антисемитизма в рамките на ангажиментите на България като член на ЕС и на Международния алианс за възпоменание на Холокоста и

- да насърчава двустранното сътрудничество и обмена на най-добри практики в борбата срещу антисемитизма и опазването на еврейското наследство в контекста на настоящите глобални предизвикателства.

Краен срок: 18.11.2020 г., 17:00 ч.

Документ Описание Файл
Application Guidelines Combating Antisemitism and Preserving Jewish Heritage Свалете Файла
Documents for submission Свалете Файла
Documents for information Свалете Файла