България и Норвегия работят заедно за повече иновации и технологично развитие на българските малки и средни предприятия

Елизабет Майер, Мартин Гиков, Керстин Уолберг, Бойко Таков
Елизабет Майер, Мартин Гиков, Керстин Уолберг, Бойко Таков
Елизабет Майер - директор в Иновация Норвегия и Бойко Таков изпълнителен директор на ИАНМСП подписват партньорско споразумение
Елизабет Майер - директор в Иновация Норвегия и Бойко Таков изпълнителен директор на ИАНМСП подписват партньорско споразумение
18-01-2024 17:21

Представители на български институции, дипломатическия корпус и бизнеса взеха участие в събитие на проект „Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“.

Този проект надгражда нашите усилия и е скритата съставка българските компании да бъдат по-конкурентоспособни в един свят, в който иновациите правят разликата“, заяви при откриване на събитието заместник-министъра на иновациите и растежа г-н Мартин Гиков.

Приветствие от страна на държавите донори направи г-жа Керстин Уолберг, съветник в посолството на Норвегия в Букурещ, което отговаря и за България.  „Сред целите на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия е да помогнем на държавите бенефициенти да се възползват оптимално от вътрешния европейски пазар. Проектът е добър пример как може да се положи основа, която да помогне за следващи стъпки,“ отбеляза тя.

Проектът обединява усилията на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и норвежката държавна компания „Иновация Норвегия“. Финансовата подкрепа, в размер на близо 200 000 лева е от фонда за двустранни инициативи по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.  Фондът се управлява от Националното координационно звено на финансовите механизми, което също взе участие в събитието.

Господин Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, разказа за вече направеното посещение за обмен на опит в Норвегия и вдъхновяващите срещи там. „Проекти като този са изключително важни, защото добрият капацитет на институции като нашата води до добри резултати за самите компании, в резултат на нашата подкрепа.“ Той отбеляза сред планираните важни посещения по проекта участието на български компании в предстоящата „Седмица на иновациите в Осло“ която ще се проведе в периода 25 – 27.09. За добрия ефект от успешното изпълнение на проекта е показателна статистиката, че 98% от фирмите в България са макро, малки и средни. От тук и по-добрата работа на ИАНМСП ще бъде в помощ на целия български бизнес.

Иновация Норвегия има дългогодишен опит в подкрепата на подкрепа на бизнеса, не само в Норвегия, но и в още 23 държави в целия свят. „Нашата мисия е подкрепа на стартъпи, иновации клъстери и износ. Виждаме важната роля на частния сектор и иновациите, за голямата цел - справяне с измененията на климата. Като се учим един от друг, можем да работим заедно по-интелигентно и по-ефективно и по-добре,“ заяви г-жа Елизабет Майер - директор на отдел „Стратегическо позициониране, туризъм и специални задачи“ в Иновация Норвегия.

Още за проекта, можете да научите на страницата на ИАНМСП тук.

Презентация на проекта е достъпна тук.