Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП", компонент Иновации за зелена индустрия

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП", компонент Иновации за зелена индустрия.

Повече информация може да бъде намерена на уеб сайта на програмата:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/