Нaсоки за кандидатстване по схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. публикува Насоките за кандидатстване за конкурса за проектни предложения по схемата за малки инициативи

Операторът на Фонда обръща внимание, че подаването на проектни предложения по схемата за малки инициативи ще стартира не по-рано от месец март 2019 г. 

Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29 октомври - 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас.

Документ Описание Файл
Информационни дни - график Свалете Файла