Стартира набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

Иновация Норвегия публикува обява за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., Фонд за двустранни отношения по Програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ с бюджет от 50 000 Евро. Целта на Подкрепата за пътувания е да улесни осъществяването на двустранни партньорства между частни норвежки и български фирми, които биха кандидатствали с проекти по Програмата. Фирмите могат да заявят еднократно финансиране до 1000 Евро на държава.

Повече информация относно допустимостта на кандидатите, условията за финансиране, размера на отпусканите средства и други, можете да намерите на адрес: http://www.innovasjonnorge.no/BgBusinessTS

Заявленията за подкрепа на пътувания се подават онлайн до Иновация Норвегия на посочения web site с краен срок: до 11 Септември 2018 г. - за компонент "Green Industry Innovation", - 15 Декември 2018 г. - за компонент  "Welfare Technology".