За по-ефективна съдебна система - български съдии на стаж в Европейския съд по правата на човека

09-12-2021 14:28

Целта е да намалее броя на жалбите срещу България, споделя съдия Георги Видев.

„Чест е да работиш в международна институция, като Европейския съд по правата на човека. Чувствам се много специален да съм част от този съд.“

Това споделя съдия Георги Видев, който е стажант в Европейския съд в Страсбург от април т.г.

За да повиши професионалните умения на българските съдии, Висшият съдебен съвет изпраща съдии на стаж в Страсбург. Инициативата е част от проект по Норвежкия финансов механизъм и вече се превърна в традиция. Досега девет съдии работиха в продължение на една година в Европейския съд и работиха по конкретни дела. Още толкова техни колеги тепърва започват това професионално предизвикателство. Един от тях вече е в Страсбург и прие поканата ни за виртуална среща.

Европейският съд по правата на човека е институция с над 60-годишна история, в която членуват 47 държави и е със седалище във френския град Страсбург. Всяка държава е представена с 1 съдия, чийто мандат е 9 години. За България до 2024 г. това е съдия Йонко Грозев. През 2019 г. срещу България в съда са подадени 750 жалби, а през 2020 г. – 608.

Георги Видев е съдия от 2007 г. - още от създаване на административните съдилища. В момента е административен съдия в гр. Пазарджик. Вече е бил веднъж на стаж в Страсбург по Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и мястото не е ново за него. Завръща се с ентусиазъм и работен хъс: „Има над 10 международни съдилища, но това е единственият съд в света, в който гражданин на държавата може да подаде индивидуална жалба срещу собствената си държава.“

По-ефективна съдебна система – това е един от приоритетите на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет. А основният резултат от стажовете е по-добро прилагане на европейските стандарти в националното право. Ефектът, както споделя Видев: „Дългосрочната цел е да намалее броят на жалбите срещу България. Нормално е националните съдии на място да решават проблемите и да помагат за решаването на конкретните казуси.“ Дава и пример с един дългогодишен проблем – условията на живот в местата за лишаване от свобода в България. „След първото си решение по такава жалба, Съдът създава практика, която се прилага и от българските колеги, за стандарт от минимум 4 кв.м. пространство на лишен от свобода. Години по-късно, Съдът допуска и ползването на по-малко пространство, когато лишеният от свобода има достъп и до общите помещения, с което променя съдебната практика по темата.“

В Съда работят около 900 служители, голяма част, от които са юристи. Стажът започва с обучение, а съдия Видев става част от националната дивизия, в която се разглеждат жалбите  срещу България. Първият етап от работата е преглед на жалбите и преценка дали те са допустими и ще попаднат ли в програмата на някой от съдийските състави. „Общо в съда постъпват  хиляди жалби, като поне 95% от тях се отхвърлят като недопустими. Казусите в жалбите са много разнообразни, защото системата е достъпна и напълно безплатна. Нещо повече, тя е независима и се ползва с висока репутация.“

Новото в стажа е работата в ситуация на Ковид епидемията. В началото на престоя си, през април т.г., Видев работи у дома, като ходи до офиса, за да взима документите по конкретни дела. Два месеца по-късно служителите редуват 3 дни в съда и 2 дни работа вкъщи. Друго предизвикателство е битовото уреждане на живота, в някои случаи заедно със семейството, на ново място за период от една година. Въпреки тези затруднения, българският съдия не крие и множеството позитиви в личен план:  „Има международен дух, който е от голяма полза и променя човека и работата му. Чувстваш се част от професионален екип от много добре подготвени юристи, а опитът се предава и в двете посоки, като всеки допринася за това.”

Да бъдеш в крак с резултатите от работата на Европейския съд по правата на човека става важен момент от практиката на всеки действащ съдия. А за Георги Видев и неговите колеги по стаж остава още една задача, след като се приберат у дома – да споделят с колеги наученото и да умножат ефекта от практиката и прилагането на местно ниво.

В началото на 2022 г. предстои откриване на нова процедура за кандидатстване за стажове в Регистратурата на ЕСПЧ и Отдела за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Съвета на Европа, в рамките на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021.