Възможност за създаване на партньорства на Oslo Innovation Week 2023

15-08-2023 15:16

В рамките на Седмицата на Иновациите в Осло (Oslo Innovation Week 2023), Иновация Норвегия организира събитие на 27 септември 2023 г. за създаване на двустранни партньорства между стартиращи компании от Европа. Повече информация и регистрация е достъпна на: Meet innovative startups/scaleups from Central/Southern Europe at Oslo Innovation Week | Innovasjon Norge.

Компаниите, които желаят да се включат в събитието трябва да попълнят своя профил в платформата B2Match. Краен срок за регистрация в платформата: неделя, 10 септември 2023 г.

По време на събитието избрани стартиращи компании ще получат възможността да представят своята иновативна и екологична идея под формата на 3-минутна презентация. Стартиращите компании, които имат интерес да се включат с презентация, трябва да изпратят на bg.business@innovationnorway.no или 1-минутен видеоклип, представящ проекта и очакваните/вече постигнати резултати, или да представят зелената си идея в писмен вид. Срок за кандидатстване: сряда, 30 август 2023 г. Предварителният подбор на участващите компании ще бъде направен от Иновация Норвегия. Приоритет ще имат стартиращите компании, които са кандидатствали в рамките на Поканата за набиране на проектни предложения за стартиращи компании (Програма за развитие на бизнеса, иновациите и МСП) и са във фаза на изпълнение.

Одобрените за участие компании са допустими за безвъзмездно финансиране в размер на 1,500 евро.