Втора покана за проектни предложения по Фонда за младежка заетост на ЕИП

04-09-2020 13:04

11,5 милиона евро са предоставени от държавите донори - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за транснационални проекти, насочени срещу младежката безработица в Европа.

Фондът за младежка заетост подкрепя проекти с устойчиви инициативи, целящи подобрен достъп до заетост, образование и обучения за следните целеви групи:

  • Млади хора между 25 и 29 годишна възраст, които живеят в малки градове, предградия или отдалечени области, не работят, не учат и не са в процес на обучение (т.нар. NEET - "Not in Education, Employment, or Training");
  • Млади безработни майки, които не учат или не са в процес на обучение (NEET) и са на възраст между 25 и 29 години; и
  • Дългосрочно безработни на възраст между 25 и 29 години

 

Крайният срок за кандидатстване е 5-ти януари 2021 г., 12.00 часа на обяд брюкселско време.

Пълният текст на поканата, както и връзка към електронната система за кандидатстване, можете да откриете тук:

https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youth-unemployment-europe