Втора покана за проектни предложения - Иновации за зелена индустрия, малка грантова схема

31-03-2021 10:22

Втората покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновации, малки и средни предприятия", приоритет "Иновации за зелена индустрия", малка грантова схема, е отворена за кандидатстване.

Краен срок за кандидатстване - 24 Юни 2021 г., 13:00 ч.

Повече подробности можете да намерите на уеб сайта на Иновация Норвегия:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-for-proposals--green-industry-innovation-small-grant-scheme2/