Втора годишна среща по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия в България

част от делегацията на държавите донори
част от делегацията на държавите донори
част от българската делегация
част от българската делегация
новото отоплително съоръжение в ДГ
новото отоплително съоръжение в ДГ "Ивайло"
пред
пред "Шишманова баня"
пред
пред "Шишманова баня"
24-10-2019 13:56

На 22.10 в град Велико Търново се проведе втората годишна среща за изпълнението на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г. Делегацията на държавите донори беше водена от г-жа Пиа Холм, заместник-директор на отдела за Централна Европа в Норвежкото МВнР. Участваха още представители на Посолството на Норвегия в Букурещ, което отговаря за България, Офиса на финансовия механизъм в Брюксел и посолството на Исландия в Дания. Заедно с Националното координационно звено за България – д-я „Централно координационно звено“ в Министерски съвет, Сертифициращия и Одитния органи, те обсъдиха напредъка в програмите и плана за изпълнение за 2020 г.

Отбелязано беше важното значение на двустранни партньорства с организации от страните донори, като част от изпълнението на проекти. Общи са очакванията за повишена активност по програми и по-активна работа върху покани за кандидатстване, оценка и сключване на договори с бенефициенти. Срещата беше и заключителна за предишния програмен период 2009 – 2014 г., като беше потвърдено успешното затваряне на всички програми.

В рамките на визитата си, гостуващата делегация посети два проекта във Велико Търново, реализирани с подкрепата на ФМ на ЕИП и НФМ: „Шишмановата баня“ – изцяло консервирана, реставрирана и отворена за широката публика през 2017 г., както и Детска градина „Ивайло“, която е с изцяло подменена отоплителна система. Новото котелно помещение е произведено в Лихтенщайн и позволява поддържането на постоянна температура в градината, като разходът на енергия е значително понижен, в съответствие с модерните стандарти за енергийна ефективност. Използваната до сега нафта е заменена с газ.