Устойчивост и как да я постигнем, Иновация Норвегия

30-01-2020 11:05

На 29.01.2020 г. „Иновация Норвегия“ организира събитие на тема „Устойчивост и как да я постигнем“. Модератор на събитието беше Кнут Рингстад, програмен директор на „Иновация Норвегия“ за България и Румъния, а сред гостите присъстваха г-н Желяз Енев, директор в Министерство на икономиката, г-жа Марианне Киннари, отдел „Устойчивост“ на „Иновация Норвегия“, както и представители на бизнеса.

Венцеслава Янчовска, програмен директор за България направи кратко резюме на одобрените проекти след първата покана за проектни предложния в област „Иновации за зелена индустрия“. От подадени 79 проектни предложения одобрени за финансиране са 14 проекта, като 6 от тях ще се изпълняват в партньорство с норвежки организации. 11 от компаниите попадат в категорията на малките и средни предприятия, а големите компании, които ще изпълняват своите иновативни проекти са 3. Всички проекти ще се реализират в различни сектори на икономиката и в различни области на страната. Общ размер одобрена грантова помощ – 6 429 000 евро.

Марианне Киннари разказа накратко какво е разбирането на Норвегия за „устойчивост“ – „… посрещане на настоящите нужди, без компрометиране на способността на бъдещите поколения да посрещнат техните нужди“. Идеята е икономиката на страната да стане изцяло кръгова. Да има нулеви количества отпадъци, фирмите да работят с възобновяеми източници на енергия. В Норвегия 98,5 % от електричеството се произвежда от хидроенергия. В този смисъл в „Иновация Норвегия“ при оценяването на проектите се взима под основно внимание тяхната устойчивост. Как те ще допринесат за развитието на икономиката и какви елементи на зелени иновации ще предложат. Г-жа Киннари представи и една интернет платформа, която би могла да послужи за намиране на партньори: www.theexplorer.no  

На събитието посветено на устойчивостта презентации направиха и „Клийнтех България“ - бизнес мрежа, която се фокусира върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие, както и „Томра“ – норвежка мултинационална компания производител на техника и технология за оптическо сортиране в хранителната индустрия, както и лидер в сферата на рециклирането.

Кирил Асенов бе поканен в качеството си на представител на фирма, изпълнила проект в предходния период на финансиране. Фирма „Арексим Инженеринг“ ЕАД, Смолян е  водеща в производството на технически пластмасови изделия и инструментална екипировка за тях. По изпълнения проект дpyжecтвoтo дoбaвя eĸcтpyдиpaщa линия ĸъм cъщecтвyвaщия ĸaпaцитeт зa мeлeнe нa oтпaдъчни плacтмacoви мaтepиaли oт paзличeн вид като по този начин постига целта си да зaтвopи ĸpъгa нa peциĸлиpaщия ĸaпaцитeт.

Във втората част на събитието бяха разяснени основни насоки за кандидатстване по следващата обява за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“, чийто старт ще бъде обявен скоро. Общата стойност по обявата е малко над 10 млн. евро, а крайният срок за представяне на проектните предложения – 30 Април 2020 г. Минималната стойност на исканата помощ по проект е 200 000 евро, а максималната такава – 1 000 000 евро.